Aletta, Institute for Women's History (Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis)